[Share] Vector tết 2020 cho khắc Laser, CNC

vector tết 2020

Chia sẽ file vector chuột 2020 

 

File sưu tầm, chôm chỉa và trace lại từ bipmap

1. Chuột 2020

Link: GG driver 

vector tết 2020

Link: GG driver

vector tet 2020 - 2

Link: GG driver

 

vectoetet 2020 -1

Link: GG driver  (corel 2017)

Link GG Drive Corel V12

 

Chúng tôi đang tiếp tục Update lên mỗi ngày 

XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHE THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Xem thêm:

error: